کرونا جان ۳۰۴ نفر دیگر از هموطنانمان را گرفت - شناسایی ۲۵ هزار بیمار جدید