نتیجه آخرین تحقیق: ابتلا به کرونا تا مدت‌ها باعث مصونیت می‌شود