لیست آزمایش‌ها
تشخیص آزمایشگاهی  HIV
تشخیص آزمایشگاهی HIV
کد آزمایش: ۳۰۳۶
دستورالعمل تزریق واکسن کووید در بیماران با سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو
دستورالعمل تزریق واکسن کووید در بیماران با سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو
کد آزمایش: ۳۰۳۵
مالاریا
مالاریا
کد آزمایش: ۳۰۳۴
لیشمانیا
لیشمانیا
کد آزمایش: ۳۰۳۳
اندازه گیری فیبرینوژن
اندازه گیری فیبرینوژن
کد آزمایش: ۳۰۳۲
شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز
شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز
کد آزمایش: ۳۰۳۱
تست سدیمانتاسیون (سرعت رسوب گلبولهای قرمز)
تست سدیمانتاسیون (سرعت رسوب گلبولهای قرمز)
کد آزمایش: ۳۰۳۰
زمان ترومبوپلاستین
زمان ترومبوپلاستین
کد آزمایش: ۳۰۲۹
PT با تعیین میزان INR
PT با تعیین میزان INR
کد آزمایش: ۳۰۲۸
HPLC
HPLC
کد آزمایش: ۲۰۳۶
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase - G6PD
Glucose ۶ Phosphate Dehydrogenase - G۶PD
کد آزمایش: ۲۰۳۵
CBC
CBC
کد آزمایش: ۲۰۳۴
Testostrone
Testostrone
کد آزمایش: ۲۰۳۳
هپاتیت
هپاتیت
کد آزمایش: ۲۰۳۲
fPSA
fPSA
کد آزمایش: ۲۰۳۱
Estradiol
Estradiol
کد آزمایش: ۲۰۳۰
17-OH Progestrone
۱۷-OH Progestrone
کد آزمایش: ۲۰۲۹
آزمایش TORCH
آزمایش TORCH
کد آزمایش: ۲۰۲۸
آنتی سی. سی. پی. (Anti-CCP)
آنتی سی. سی. پی. (Anti-CCP)
کد آزمایش: ۱۰۳۰
آنتی بادی ضد هسته سلول (آنا)
آنتی بادی ضد هسته سلول (آنا)
کد آزمایش: ۱۰۲۹
آنتی بادی ضد سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)
آنتی بادی ضد سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)
کد آزمایش: ۱۰۲۸
آنتی بادی ضد دی. ان ای.
آنتی بادی ضد دی. ان ای.
کد آزمایش: ۱۰۲۷
تی. اس. اچ.
تی. اس. اچ.
کد آزمایش: ۱۰۲۶
تی ۳
تی ۳
کد آزمایش: ۱۰۲۵
تیروکسین
تیروکسین
کد آزمایش: ۱۰۲۴
فریتین
فریتین
کد آزمایش: ۱۰۲۳
ویتامین دی
ویتامین دی
کد آزمایش: ۱۰۲۲
ایمونوگلوبولین ای
ایمونوگلوبولین ای
کد آزمایش: ۱۰۲۱
آلفا فیتو پروتئین
آلفا فیتو پروتئین
کد آزمایش: ۱۰۲۰
سی. ای. 125 (کانسر آنتی ژن 125)
سی. ای. ۱۲۵ (کانسر آنتی ژن ۱۲۵)
کد آزمایش: ۱۰۱۹
سی. ای. 15-3 (آنتی ژن کانسر 15-3)
سی. ای. ۱۵-۳ (آنتی ژن کانسر ۱۵-۳)
کد آزمایش: ۱۰۱۸
سی. ای. 19-9 (کانسر آنتی ژن 19-9)
سی. ای. ۱۹-۹ (کانسر آنتی ژن ۱۹-۹)
کد آزمایش: ۳۸
RAST
RAST
کد آزمایش: ۳۷
هورمون آنتی مولرین
هورمون آنتی مولرین
کد آزمایش: ۳۶
تیروگلوبولین
تیروگلوبولین
کد آزمایش: ۳۵
سی. اچ 50
سی. اچ ۵۰
کد آزمایش: ۳۴
آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری
آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری
کد آزمایش: ۳۳
آنتی بادی ضد تیروگلوبولین
آنتی بادی ضد تیروگلوبولین
کد آزمایش: ۳۲
 Calprotectin
Calprotectin
کد آزمایش: ۳۱
آنتی بادی ضد کاردیولیپین
آنتی بادی ضد کاردیولیپین
کد آزمایش: ۲۹
آنتی تی. تی. جی. (آنتی بادی ضد گلوتامیناز بافتی)
آنتی تی. تی. جی. (آنتی بادی ضد گلوتامیناز بافتی)
کد آزمایش: ۲۸
سی-پپتید
سی-پپتید
کد آزمایش: ۲۷
آنتی بادی ضد هپاتیت آ
آنتی بادی ضد هپاتیت آ
کد آزمایش: ۲۶
آنتی بادی های ضد هپاتیت  B
آنتی بادی های ضد هپاتیت B
کد آزمایش: ۲۵
آنتی بادی ضد اچ. سی. وی.
آنتی بادی ضد اچ. سی. وی.
کد آزمایش: ۲۴
آنتی ژن سطحی هپاتیت بی.
آنتی ژن سطحی هپاتیت بی.
کد آزمایش: ۲۳
آنتی بادی اچ. آی. وی.
آنتی بادی اچ. آی. وی.
کد آزمایش: ۲۲
پی. اس. آ.
پی. اس. آ.
کد آزمایش: ۲۱
پروژسترون
پروژسترون
کد آزمایش: ۲۰
17 هیدروکسی پروژسترون
۱۷ هیدروکسی پروژسترون
کد آزمایش: ۱۶
دی. اچ ای. آ. (DHEA)
دی. اچ ای. آ. (DHEA)
کد آزمایش: ۱۵
FSH
FSH
کد آزمایش: ۱۴
LH
LH
کد آزمایش: ۱۳
پرولاکتین
پرولاکتین
کد آزمایش: ۱۲
استروژن
استروژن
کد آزمایش: ۱۱
تستوسترون
تستوسترون
کد آزمایش: ۱۰
دی دایمر
دی دایمر
کد آزمایش: ۹
Beta hCG
Beta hCG
کد آزمایش: ۸