آخرین آمار کرونا در ایران تا هشتم اردیبهشت/ جان باختن ۴۳۴ تن در شبانه روز اخیر