مقالات علمی
آخرین مقالات بارگذاری شده
ما و شما
 • اخبار
 • آزمایش‌ها
 • تجهیزات
 • بیمه های طرف قرارداد
بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
 • - ایران
 • - آسیا
 • - ملت
 • - البرز
 • - دانا
 • - آتیه سازان
 • - دی
 • - سامان
 • - معلم
 • - سینا
 • - SOS
 • - دی
 • - سرمد
 • - تجارت نو
 • - پارسیان
 • - ما
 • - کوثر
 • - تعاون
 • - رازی
 • - نوین
بیمه های پایه طرف قرارداد
 • - تامین اجتماعی
 • - کارمندی
 • - نیروهای مسلح
 • - بانکهای تجارت،صادرات،ملی و ملت
 • - متفرقه شامل نفت و شهرداری
روی خط علم
عنوان تخصصهای همکاران ما
 • کارشناسی ارشد هماتولوژی
 • کارشناسی میکروب
 • کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی
 • کارشناسی آزمایشگاه
 • دکترای تخصصی ژنتیک ملکولی
 • کارشناسی بیوشیمی
مهرآگین
در مورد ما
مهرآگین، مجموعه کاملی از تجهیزات و تخصص ها
مجموعه مهرآگین، در نظر دارد، با ارائه مقالات علمی و اخبار بروز در زمینه آزمایشگاه و خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی مرجعی علمی برای مراجعه کنندگان ، پزشکان، کارکنان و علاقمندان به خدمات و امور مرتبط با آزمایشگاه ها تشخیص طبی باشد.

استاندارد سازی

مجموعه مهرآگین، با انجام فرآیندهای استاندارد سازی، بزودی گواهی استاندارد خواهد گرفت

مکانیزاسیون

کلیه مراحل انجام آزمایش از پذیرش تا جوابدهی با تجهیزات و نرم افزارهای مکانیزه صورت می‌پذیرد.

دانش بنیان

مهرآگین، یک مجموعه متخصص بوده و بزودی در شمار شرکتهای دانش بنیان خواهد آمد.

مهرآگین