راهنمای مراجعین
راهنمای نمونه گیری اسکاچ
راهنمای نمونه گیری اسکاچ
کد: ۳۰۵۵
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای آزمایش قند غیر ناشتا
راهنمای آزمایش قند غیر ناشتا
کد: ۳۰۵۴
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته
راهنمای جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته
کد: ۳۰۵۳
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای نمونه گیری پرولاکتین
راهنمای نمونه گیری پرولاکتین
کد: ۳۰۵۲
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای نمونه گیری قند خون دو ساعته بعد از صبحانه
راهنمای نمونه گیری قند خون دو ساعته بعد از صبحانه
کد: ۳۰۵۱
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای نمونه گیری جهت کشت ادرار
راهنمای نمونه گیری جهت کشت ادرار
کد: ۳۰۴۹
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای انجام تست UBT
راهنمای انجام تست UBT
کد: ۳۰۴۸
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای آزمایش خون مخفی در مدفوع
راهنمای آزمایش خون مخفی در مدفوع
کد: ۳۰۴۷
دکتر نسرین پازوکی
رضایتنامه نمونه برداری واژینال
رضایتنامه نمونه برداری واژینال
کد: ۳۰۴۶
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای نمونه گیری جهت کشت ادرار در نوزادان
راهنمای نمونه گیری جهت کشت ادرار در نوزادان
کد: ۳۰۴۵
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای نمونه گیری مدفوع جهت آزمایش انگل
راهنمای نمونه گیری مدفوع جهت آزمایش انگل
کد: ۳۰۴۴
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای جمع آوری نمونه اسپرم (مایع منی)
راهنمای جمع آوری نمونه اسپرم (مایع منی)
کد: ۳۰۴۳
دکتر نسرین پازوکی
 راهنمای آزمایش PCT
راهنمای آزمایش PCT
کد: ۳۰۴۲
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای آزموی پوستی توبرکولین PPD
راهنمای آزموی پوستی توبرکولین PPD
کد: ۳۰۴۱
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای مراجعین برای انجام آزمایش GTT
راهنمای مراجعین برای انجام آزمایش GTT
کد: ۳۰۴۰
دکتر نسرین پازوکی
راهنمای مراجعین برای انجام آزمایش GH
راهنمای مراجعین برای انجام آزمایش GH
کد: ۳۰۳۹
دکتر نسرین پازوکی